ארכיון הרשומות עם התג "China"

מה זו בכלל החיה הזו, הנקראת דיפלומטיה ציבורית? מה החשיבות בזיהוי מובילי דעה ומגמה במדינות שונות? למי חשובים עיתונאים זוטרים ולמה לטרוח עליהם? למה חשובה בניית רשתות ידידים בגופי התקשורת המקומיים? 

Image

ישראל-סין, מערכת היחסים החמה של השנים הבאות.

שגרירות ישראל בסין זכתה לאחרונה למחמאות על הדיפלומטיה הציבורית שלה, ודווקא בבלוג שעסק במעמדה התקשורתי של ערב הסעודית.

הבלוגר מציג את מאמצי ישראל כדוגמה חיובית לדיפלומטיה ציבורית המצליחה לשאת פרי.

להלן תרגום חלקי של הרשומה המקורית אותה אתם יכולים [או לא] לקרוא פה.

" The Arab world should learn from Israel's public diplomacy strategies in China".

Frankly speaking, on the war of winning the media and the heart of China, 22 Arabian countries, with more than 200 million people lost to small Israel. Israel has made great influence on the Chinese media. An apparent truth is that though most of the Chinese media workers express their support for the Arabian countries, they express more and more understandings even appreciations to Israel in private.

Image

ערב הסעודית, ככה לא.

The Arabians are famous for their generosity. However, Beijingers who hold contacts with Israelis and Arabians alike, will draw a contradictory conclusion. so what is it that the Israelis do?

First, the Israelis take all the chances they get to make friends with the Chinese reporters, or to at least give them a taste of Israel before they actually go there. Every reporter who is sent to Israel will receive a meeting or dinner from the Israeli press attaché. In a relaxed and friendly environment. The Israeli diplomats will offer some books and videos produced by the Israeli Embassy, introducing Israel and its stands to the reporters.

After their stay in Israel, these reporters will be invited to attend the activities organized by the Israeli embassy in Beijing. With this long influence from the Israeli side, it is inevitable that they develop warm feelings towards Israel.

Second, the Israelis also focus in on media bigwigs, and invite them to visit Israel and create contacts. this in turn makes them a sort of "Israel’s abroad groups" in China.

The Israeli government attaches great importance to the public diplomacy among Chinese public and media. Almost all the reporters and scholars related to Middle East have been invited to visit Israel. Some of the international news editors of the central or local newspaper have also been invited to Israel. They wrote about the great achievements and wisdom of  Israel and Israelis, and expressed their worries on Israelis’ living surroundings and security.

Following Israel's public diplomacy activities, more and more Chinese have changed their standings, and started to speak up for the Israeli side. The Chinese  "pro-Israeli lobby" is enlarging gradually.

Image

דיפלומטיה ציבורית בסין, ככה זה נראה

Third, the Israelis lighten the image of their country through contacts with Chinese and media exposure. I speak in Arabic, but I can only name the name of the Saudi Arabian ambassador in Beijing. While I can name the Israeli ambassador, Israeli press attache, even several Chinese staffs working at the Israeli embassy in Beijing, and established close personal relations with them.

Fourth, the Israelis publish opinion columns  or electronic articles to clarify their stands and the true facts. The Chinese reporters often receive publicity data and press releases from the Israeli embassy in Beijing, whenever there are important incidents.

Fifth, the Israelis often  track the Chinese media reports and add  their own response or remarks. The Israeli diplomats in Beijing make great efforts ensuring that  the Chinese media reports which are related to Israel, have an added Israeli point of view.

Sixth, the Israelis  funds popular  delegates from  China to go and  report from Israel, influencing the Chinese youth's impression towards Israel".

Image

שגריר ישראל בסין – מתן וילנאי, חותם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי

חשוב לזכור שמאמצים אלו מתקיימים בכל העולם במעל 100 נציגויות משרד החוץ.

על עבודה זו אמונים הדיפלומטים הקשורים לדוברות ודיפלומטיה ציבורית, אשר טווים ומגדילים תמידית את רשתות התומכים בישראל, ברבדים שונים של המדינות בהן הם מצויים.

ישנם פרסומים חיוביים כאלו לרוב, בכל רחבי העולם, אך יתרה מכך, חשוב לזכור גם את הסיפורים שלא מתפרסמים [אלו שנמנעים] אשר יכלו לגרום למדינה נזק רב ונמנעים על ידי רשתות אנשי הקשר שאותם מפתחים הדיפלומטים.